Toegestane maximummassa

De toegestane maximummassa geeft aan hoe zwaar de camper in de praktijk maximaal mag wegen. Bij campers die geschikt zijn voor rijbewijs B, is dit nooit meer dan 3.500 kilogram. Het verschil tussen de toegestane maximummassa en de massa rijklaar is het laadvermogen. Voor onze camper zijn de toegestane gewichten als volgt:

 • Massa leeg-gewicht: 2.680 KG
 • Massa rijklaar: 2.780 KG
 • Maximummassa: 3.400 KG
 • Gewicht camper bij meegeven aan huurder: 3.080 KG
 • Laadvermogen: 320 KG

320 KG lijkt heel veel, maar veel mensen rijden structureel overbeladen rond in een camper, vaak onbewust. Maar wat houdt overbelading in? Wat zijn de mogelijke gevolgen van overbelading? En welke gevolgen heeft dit voor het rijgedrag of de camperverzekering?

Verkeersveiligheid

Overbelading heeft invloed op de remvertraging en zo dus ook op de verkeersveiligheid. De politie in binnen- en buitenland controleert regelmatig of er sprake is van overbelading bij motorrijtuigen, met name tijdens het hoogseizoen (juni - september). Is er sprake van overbelading van de camper? In dat geval riskeert je een boete. Boetes zullen altijd doorberekend worden aan de huurder. Daarnaast kan de politie een aanvullende maatregel opleggen, bijvoorbeeld: de camper moet blijven staan en de lading dient overgeladen worden. De hoogte van de boete of de maatregel kan per land verschillen.

Verzekering

Naast het feit dat je mogelijk een boete riskeert bij overbelading, is er ook een ander aandachtspunt; Verzekeringstechnisch speelt overbelading namelijk ook een belangrijke rol. Ook hier zijn de meeste huurder van onze camper zich doorgaans niet van bewust. Overigens vallen kosten die bij jou in rekening worden gebracht doordat je met een overbeladen camper rijdt (bijvoorbeeld boetes, afsleepkosten omdat je niet verder mag rijden en overige kosten), vanzelfsprekend niet onder de verzekeringsdekking. Dit wordt door geen enkele verzekeraar vergoedt.

In de praktijk

Onze camper mag dus voor 620 KG aan belading meenemen. De onderstaande berekening is voor een groot gedeelte gebaseerd op gemiddelde gewichten. Voor jullie eigen veiligheid raden wij onze huurders aan om als de camper geladen is deze even te wegen op een officiële weegbrug.

Leeg gewicht van de camper
Tot het leeg gewicht van de camper behoren de ingegoten smeermiddelen als olie, koelvloeistof, ruitenvloeistof, reservewiel, boordgereedschap en een tot 90% gevulde brandstoftank.

Massa rijklaar gewicht
De massa in rijklare toestand bestaat uit:

 • Leeg gewicht
 • Gewicht van de bestuurder (gemiddeld 75 KG)
 • Basisuitrusting

Voor het gewicht van een bestuurder wordt ongeacht het gewicht van de bestuurder altijd 75 KG gerekend. De basisuitrusting bestaat uit alle uitrustingen die voor een veilig en reglementair gebruik van de camper noodzakelijk zijn. Hierbij horen:

 • Gedeeltelijk gevuld schoonwatersysteem
 • 1 gevulde gasfles
 • Een gevuld verwarmingssysteem
 • Een gevuld toiletspoelsysteem
 • Een voedingskabel
 • Een huishoudaccu (ingebouwd door fabrikant)
 • Afvalwatersysteem en chemisch toilet zijn leeg

De massa voor rijklaar gewicht is door de fabrikant in de voertuigpapieren aangegeven en gesteld op 2.780 KG

Laadvermogen en bijlading
De bijlading voor de camper bestaat uit:

 • De conventionele belasting
 • Bijkomende uitrusting
 • Persoonlijke uitrusting
 1. De conventionele belasting
  Voor iedere passagier wordt onafhankelijk het gewicht van de passagier 75 KG gerekend. Het maximum van het aantal zitplaatsen staat op het kentekenbewijs. De bestuurdersplaats wordt niet meegerekend.
 2. Bijkomende uitrusting
  Tot de bijkomende uitrusting in onze camper behoren toebehoren zoals:
  • Dakreling
  • Zonnenpaneel
  • Luifel
  • Fietsenrek
  • Serviesgoed (Inventaris)
  • Bestek (inventaris)
  • Toilet en schoonmaakartikelen
  • Televisie
 3. Persoonlijke uitrusting
  De persoonlijke uitrusting omvat alle in de camper meegenomen voorwerpen, die in bovengenoemde opsommingen niet zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende spullen die een huurder meeneemt:
  • Levensmiddelen
  • Kleding
  • Beddengoed
  • Toiletartikelen
  • Boeken
  • Speelgoed
  • Fietsen
  • e.d.

Voorbeeld voor het bepalen van de bijlading

OmschrijvingMassa in KG
Technisch toegelaten maximummassa3.400 KG
Massa rijklaar inclusief basisuitrusting- 3.080 Kg
Conventionele belasting b.v. 3 personen- 225 KG
Blijft over voor persoonlijke uitrusting van huurder= 95 KG

Camper juist beladen

De bijlading in de camper dient gelijkmatig over de beide assen en de rechter- en linkerkant worden verdeeld. De opbergruimte in de camper zijn min of meer door de plattegrond vastgelegd. De grote opbergruimte onder het bed nodigen uit om veel mee te nemen. Maar de achterbelasting om de as kan daardoor voortijdig aan de limiet raken.

Zorg daarom voor de volgende aandachtspunten bij het laden van de camper:

 1. Bijlading gelijkmatig verdelen over linker- en rechterkant
 2. Daarnaast de bijlading ook gelijkmatig verdelen over de assen. Denk hierbij aan het gewicht van de bestuurder en bijrijder die op de vooras effect hebben.
 3. Zorg dat zwaardere voorwerpen (zoals conserven, flessen water etc) niet kunnen gaan glijden tijden het rijden. Plaats deze daarom:
  1. in het opbergcompartiment onder he bed
  2. of op de vloer.
 4. Lichtere voorwerpen zoals beddengoed in de dakopbergkasten leggen
 5. Het fietsenrek alleen met fietsen beladen (denk ook aan het rood-witte bord). Gebruik voor het vastzetten de sjorbanden.
 6. Boven op het dak mag geen lading geplaatst worden. Ook niet als het goed vastgesjord zit. Er zit wsel een top-box bovenop de camper. Daar mogen de lichtere zaken als stoelen, tafels etc in geplaatst worden. Daardoor komt er wat ruimte vrij in het opbergcompartiment onder het bed.
 7. Voor de zekerheid vóór het beladen ga de camper dan even wegen en ook daarna. Het totale gewicht inclusief bestuurder en bijrijders mag niet boven de 3.400 KG uitkomen. En volgens bovenstaande tabel is de persoonlijke uitrusting die de huurder kan meenemen maximaal 95 KG. In totaal kunnen huurders dus voor 380 KG aan gewicht meenemen. Daarbij hoort dus ook het water in de watertank en b.v. de fietsen.

Veiligheid gaat voor alles. Wij wensen jullie een fijne vakantie toe!