Disclaimer

camperhome2go hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website. Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij geprobeerd wordt actuele informatie te presenteren. De informatie geeft onze beleefwereld ten aanzien van onze camper weer. camperhome2go kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door jou worden gebruikt. Je mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan camperhome2go. Neem contact op met camperhome2go wanneer je de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. camperhome2go reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

Links naar extene sites

Op de webpagina’s van camperhome2go bevinden zich links naar externe websites. camperhome2go is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar de website van camperhome2go

Linken naar pagina's van de website camperhome2go is toegestaan, op voorwaarde dat de goede naam van camperhome2go daarmee niet wordt aangetast en als er geen instemming door en/of steun van de website camperhome2go mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar de website camperhome2go.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, https://camperhome2go.nl met als beschrijving ‘camperhome2go: gewoon genieten’.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van camperhome2go en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de eigenaren van camperhome2go. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of manier, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van camperhome2go.

Privacy beleid

De website camperhome2go kun je anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Lees hier verder over ons Privacy beleid.

Reacties en suggesties zijn van harte welkom: berichtaan@camperhome2go.nl

Lees hier ook over ons Privacy beleid en hoe cookies te blokkeren

camperhome2go gewoon genieten


Navigatie
Contact


W: www.camperhome2go.nl
E: bericht@camperhome2go.nl
Weezenhof 7117
6536 BR Nijmegen
T: (06) 4280 3395


© 2019 camperhome2goType hier jouw zoekwoorden