Deelbare lading

Ook wel korte lading genoemd. Denk aan een fiets, scooter, motorfiets, dakkoffer en ladingkist. De maximale uitsteekmaten zijn:

 • Aan de voorzijde: lading mag niet aan de voorzijde uitsteken. Bij een aanhangwagen is het hart van het trekoog de voorzijde. 
 • Aan de zijkanten: bij de personenauto (camper) mag de lading maximaal 20 centimeter aan de zijkant uitsteken. De totale breedte mag maximaal 2.55 meter zijn. Bij een camper mag de lading niet uitsteken buiten de toegestane breedte van 2.55 meter.
 • Aan de achterzijde: lading mag aan de achterzijde niet meer dan 1 meter uitsteken, en niet meer dan 5 meter achter de achteras.

Ondeelbare lading

Lading die niet kleiner is te maken. Denk aan een ladder, mast, surfplank enz.

De maximale uitsteekmaten aan de voorzijde zijn:

 • 1 meter voor het voertuig als dat voertuig een toegestane maximummassa < 3.500 KG heeft.
 • 4.3 m vóór het hart van de vooras het voertuig als dat voertuig een toegestane maximummassa ≥ 3.500 KG heeft.
 • Bij een aanhangwagen mag de lading uitsteken tot het trekoog.

De maximale uitsteekmaten aan de achterzijde zijn:

 • 1 meter achter het voertuig als dat voertuig een toegestane maximummassa < 3.500 KG heeft.
 • 0.5 maal de lengte van het voertuig en maximaal 5 meter achter het hart van de achteras als dat voertuig een toegestane maximummassa ≥ 3.500 KG heeft. Dit geldt ook voor aanhangwagens.

Markeringsborden

Lading die voor of achter het voertuig meer dan 1,00 meter uitsteekt moet zijn voorzien van een voorgeschreven markeringsborden. Wanneer een markeringsbord bij nacht wordt gevoerd, moet aan de achterzijde van de uitstekende lading een rood licht branden en aan de voorzijde een wit licht.

Markeringsborden zijn kunststof- of aluminium-borden van 50 bij 50 centimeter, met diagonale rode en witte strepen.

Markeringsborden Europa
Sommige landen in Europa hanteren hun eigen voorschriften voor het toegepaste materiaal en de uitvoering van de markeringsborden. De maatvoering is algemeen 50 x 50 centimeter. De meeste landen accepteren de kunststoffen borden. Kijk voor de specifieke regels over belading en markeringsborden bij de landeninformatie van het desbetreffende land.

Overbelading camper

Overgewicht is een gevaar dat bij veel campers op de loer ligt. Je neemt tenslotte meer mee dan alleen een setje schone kleren.

 • Het Beïnvloedt rij- en remgedrag negatief.
 • Je bent in overtreding, dus je riskeert een boete plus de verplichting om daar en op dat moment gewicht te verminderen.
 • De verzekeraar kan bij een ongeval weigeren schade uit te keren.

Alle reden dus om moeite te doen je camper op gewicht te houden en stabiel te beladen.

Overbelading camper in het buitenland
In Europa gaat men verschillend om met de marges bij overbelading. De kans op een bekeuring of de eis om lading te lossen kan in het buitenland aanmerkelijk groter zijn. Reden te meer om je aan de op het kenteken aangegeven 'toegestane maximum massa' te houden. Hoeveel je kunt meenemen aan persoonlijke spullen kun je in dit bericht lezen.

Camperverzekering en overbelading

Overbelading kan gevolgen hebben voor de uitkering bij schade. Verzekeringsmaatschappijen hebben doorgaans in hun polisvoorwaarden clausules opgenomen over het uitsluiten van uitkering bij schade als deze het gevolg is van roekeloosheid. De verzekeringsmaatschappij kan overbelading echter alleen aangrijpen als reden om niet uit te keren, als uit onderzoek van de politie en de verzekeraar blijkt, dat het de oorzaak is van de schade.

NKC Camperverzekering
Wil je weten welke voorwaarden er gelden voor polisdekking in de NKC Camperverzekering? Neem dan contact op met NKC Verzekeren of kijk in de ‘Bijzondere voorwaarden NKC Camperverzekering’.

Indien blijkt dat de huurder van onze camper deze heeft overbeladen en dat daardoor uitsluiten van uitkering bij schade het gevolg is, wordt deze schade ten laste van de huurder in rekening gebracht.

Voor fietsendragers gelden verschillende regels. Lees hiervoor hier verder